Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phanxicô Xavie Đinh Tấn Hùng

PHANXICO XAVIE ĐINH TẤN HÙNG

(con ông NINH)

Giáo khóm Bắc Sinh năm 1954

Tạ thế lúc 08g 30 ngày 08/02/2017

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Bình Thạnh (Sài Gòn) lúc 14g00 ngày 10/2/2017

Di quan về quê nhà Trà Kiêu ngày 11/02/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn ngày 13/02/2017

Leave a Reply