Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phanxico Xavie Lê Điện

PHANXICO XAVIE  LÊ ĐIỆN
(thân phụ của Lê Lanh)
Giáo khóm Đông
Sinh năm 1925
Từ trần lúc 12g30 ngày 27/12/2017
Thánh lễ an táng lúc 14g00 ngày 29/12/2017 tại thánh đường Trà Kiệu
An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply