Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phanxico Xavie Lê Văn Nhung

 

Phanxico Xavie Lê Văn Nhung

Giáo khóm Đông

Sinh năm 1931

Tạ thế lúc 4g00 ngày 12/08/2015

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 14/08/2015

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply