Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Phanxicô Xaviê Võ Hà

 

Phanxicô Xaviê Võ Hà

Giáo khóm Đông

Sinh năm 1921

Tạ thế lúc02g30 ngày 12/5/2014

Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 15/5

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply