Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Philipphê Võ Nhỏ

 

Philipphê Võ Nhỏ
Giáo khóm Đông
Sinh năm 1929
Tạ thế lúc 18g00 ngày 26/03/2015
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 28/03/2015
An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

 

Leave a Reply