Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Rosa Nguyễn Thị Rạng

ROSA NGUYỄN THỊ RẠNG

(Nguyễn Đức Hai, ở xóm Đùi)

Giáo khóm Tây

Sinh năm 1956

Tạ thế lúc 17g23 ngày 13/10/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 15/10/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

 

Leave a Reply