Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mừng kính Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo – Bổn mạng của ca đoàn Cecilia.

Sáng sớm hôm nay – thứ Ba tuần XXXIV mùa Thường niên, cộng đoàn dân Chúa xứ Trà cùng quây quần bên cha quản xứ Simon và cha phụ tá Giuse để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Cecilia, trinh nữ, tử đạo, cũng là lễ bổn mạng của ca đoàn Cecicila. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Cecilia, nguyện xin Chúa cho sr. Ca trưởng và quý ca viên luôn nhiệt huyết trong việc phục vụ nhà Chúa bằng lời ca, tiếng hát của mình.

Tin & ảnh: Photo Thông

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply