Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh, linh mục – Bổn mạng cha phụ tá Đaminh Trần Ngọc Huy

Mở đầu Thánh lễ sáng hôm nay, cha phụ tá Đaminh đã chia sẻ về mẫu gương tiêu biểu cho lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ của vị Thánh quan thầy của mình. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ tha thiết nài xin Đức Mẹ cho mỗi người có lòng kính mến Chúa và yêu mến Đức Mẹ như Thánh Đaminh xưa để nhiệt tâm rao truyền Tin Mừng Tình Yêu. Cha Đaminh cũng mời gọi mọi người giúp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho ngài, cũng như cho hai quý chức trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ là Đaminh Phúc và Đaminh Long nhân dịp bổn mạng hôm nay.

Trong bài giảng của mình, cha Đaminh chia sẻ rõ nét hơn về Thánh Đaminh, linh mục – một khuôn mặt luôn tỏ lộ sự bình an và vui tươi. Thánh nhân là một người luôn có lòng trắc ẩn trước nỗi đau của người khác và chuyên cần cầu nguyện cho những người đau khổ, những người tội lỗi, lạc lối trở về với đức tin chân chính. Qua ngài, Đức Mẹ đã chỉ dạy một phương pháp cầu nguyện vừa hiệu lực, vừa thích hợp, dễ dàng với mọi lớp người, trong mọi hoàn cảnh, đó chính là kinh Mân Côi. Liên hệ đến bài Tin Mừng hôm nay, cha Đaminh mời gọi cộng đoàn phụng vụ suy ngẫm về sự đáp trả của mỗi người trước lời mời gọi của Chúa. Mỗi người: hãy ý thức mình thuộc về Giáo Hội; hãy ý thức đến những nơi đang cần đến mình; hãy ý thức về nhiệm vụ của mình khi được sai đi loan truyền Lời Chúa; hãy ý thức những khó khăn sẽ phải đương đầu… Từ đó, với ơn Chúa giúp, mỗi người có thể từ bỏ những gì đang níu kéo để mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa và lên đường rao giảng Lời Chúa cho muôn dân. Nguyện xin Thánh Đaminh chuyển cầu cùng Chúa giúp mọi người biết bắt chước thánh nhân gắn kết đời mình vào Chúa để thi hành điều Chúa mong muốn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Đaminh ngỏ lời cảm ơn đến cộng đoàn phụng vụ, những ai đã yêu thương, cầu nguyện cho ngài, cũng như quý chức, cho những anh em chọn Thánh Đaminh làm quan thầy. Ngài cầu chúc mọi người có được khuôn mặt vui tươi, bình an như Thánh Đaminh xưa hầu mang lại niềm vui cho anh chị em xung quanh.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đaminh, nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng con biết từ bỏ những gì không đem lại ơn ích cho phần rỗi của chúng con và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa để nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng cho anh chị em xung quanh, hầu nhận được phần thưởng Chúa hứa ban: “Thầy bảo thật anh em : Anh em là những người đã bỏ mọi sự theo Thầy, anh em sẽ được gấp bội, và được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp.” Amen.

Trà Kiệu, 08/8/2022

Ephrem Huy

Leave a Reply