Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mừng kính Thánh Phao-lô Tông Đồ trở lại- Bổn mạng quý soeur cộng đoàn Phao-lô

Hôm nay – 25/01/2022, Giáo hội mừng kính Thánh Phao-lô Tông Đồ trở lại và cũng là bổn mạng của quý soeur thuộc cộng đoàn Phao-lô đang mục vụ tại giáo xứ. Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Simon mời gọi cộng đoàn phụng vụ tưởng niệm biến cố trở lại của Thánh Phao-lô, từ đó ước mong mỗi người hãy can đảm ra khỏi chính mình, ra khỏi cộng đoàn… để mang Tin Mừng đến cho muôn dân. Cha Simon cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cha Phao-lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, cha Phao-lô Maria Trần Quốc Việt, cha Phao-lô Đoàn Quang Dân, cha Phao-lô Phạm Thanh Thảo, cha Phao-lô Trần Ngọc Hoàng, cha Phao-lô Ngô Tấn Thu, quý anh em chọn Thánh Phao-lô làm quan thầy, cũng như cho quý soeur dòng Thánh Phao-lô.

Trong bài giảng của mình, cha Simon chia sẻ về sự chọn lựa đối tượng đa dạng của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Chúa có cách lựa chọn riêng của Ngài, cho dù người đó là ai, ở vị thế nào, nhưng khi họ đáp trả lời mời gọi của Ngài, Ngài sẽ biến đổi họ trở nên khí cụ hữu hiệu. Trường hợp trở lại của Thánh Phao-lô hôm nay là một sự lựa chọn lạ lùng của Thiên Chúa, một sự lựa chọn không thể tin được, khiến nhiều người nghi ngờ trừ khi đó chính là phép lạ. Mừng lễ thánh nhân hôm nay, mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại mình đã bao lần khước từ, không trở về với Thiên Chúa, để rồi mạnh dạn đáp trả, làm chứng cho Đức Ki-tô hầu trổ sinh hoa trái thiêng liêng cho nhiều người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Simon lần nữa mừng lễ Đức Cha Phao-lô Tịnh, quý cha, cộng đoàn Phao-lô, quý anh em chọn Thánh Phao-lô làm quan thầy, trong đó có ông Phao-lô Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng ban HĐMV giáo xứ. Dịp này, cha Simon ngỏ lời cảm ơn đến tất cả những ai liên hệ, đã cộng tác với ngài trong việc mục vụ giáo xứ và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nhau hầu trở nên khí cụ hữu hiệu trong tay Thiên Chúa. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn đến cha Phê-rô Nguyễn Đệ, cùng ông Trưởng ban HĐMV giáo xứ Hòa Lâm đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Phao-lô hôm nay và cũng là ngày kết thúc tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất.

Nguyện xin Thánh Cả Phao-lô cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người biết can đảm đáp trả lời mời gọi của Chúa, hầu trở nên khí cụ hữu hiệu để phục vụ anh chị em nơi gia đình, cộng đoàn, giáo xứ của mình. Amen.

Trà Kiệu, 25/01/2022

Ephrem Huy

Leave a Reply