Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ thứ Bảy đầu tháng 3/2021 với Đức Cha Giuse.

Theo thông lệ đã định, chiều hôm nay – thứ Bảy đầu tháng 3/2021, Đức Cha Giuse lại về với giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng với Mẹ Hiền của giáo phận. Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse ngỏ lời chào đến quý cha, quý thầy phó tế, quý soeurs, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi linh đài Bửu Châu. Trong tinh thần của ngày thứ Bảy đầu tháng, ngài mời gọi mỗi người hãy cảm nhận những giá trị yêu thương xuất phát từ lời mời gọi của Mẹ Trà Kiệu năm xưa: “Các con chớ lo, này Mẹ con đây”, cũng như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: “hãy làm mới lại giá trị tình yêu”. Mỗi người chúng ta đã làm gì đáp lại những lời mời gọi đó? Hãy cùng hiệp dâng Thánh lễ, lắng nghe phụng vụ Lời Chúa hôm nay và cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp cho mỗi người.

Sau phần công bố Lời Chúa từ thầy phó tế Gia-cô-bê, Đức Cha Giuse mượn lại lời mời gọi của Mẹ Trà Kiệu năm xưa để nhấn mạnh lại tình yêu của người Cha trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 15, 1-3. 11-32). Chúng ta phải làm gì trước tiếng gọi huyền nhiệm của Thiên Chúa: này Cha đây. Với hình ảnh người con thứ, Đức Cha Giuse diễn giải giá trị của Tình Yêu khi anh được xóa đi những lỗi lầm thiếu sót, lầm lỡ và quyết định làm mới lại tình yêu của mình với cha. Với người con cả, anh đã đánh mất đi giá trị đẹp của tình yêu khi rũ bỏ tình yêu anh em đẹp nhất nơi gia đình. Tình yêu là liên đới, là đồng hành, là chọn lựa những giá trị tốt nhất cho người mình yêu; là luôn tha thứ, chữa lành, chờ đợi và yêu thương đến cùng. Mỗi người hãy xét lại mình có phải là hình ảnh của người con cả khi giận hờn, trách móc, coi thường, ghét bỏ anh chị em xung quanh; có phải là người con thứ khi ăn chơi hoang đàng. Tất cả hãy hối lỗi, ăn năn và trở về với Chúa. Hãy khám phá Tình Yêu Thiên Chúa dành cho mình, để làm mới lại tình yêu của mỗi người hàng ngày và xin Đức Mẹ cầu bầu, đỡ nâng mọi người trong hành trình sống đức tin hôm nay.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Trà Kiệu khi mà đoàn chiên của ngài luôn được bình an trước cơn đại dịch Covid, dẫu nhiều nơi trên thế giới vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn với khủng hoảng này. Được đứng bên Mẹ hôm nay để tạ ơn tình thương Thiên Chúa quả là điều hạnh phúc. Xin Đức Mẹ Trà Kiệu ban cho mỗi người được bình an về mọi phương diện, biết trở về trong chay tịnh và làm mới lại tình yêu của mình đối với Thiên Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho nhau và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến anh chị em.

Nguyện xin Đức Mẹ Trà Kiệu luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trong mọi lúc, ở mọi nơi để chúng con luôn được bình an trong tay Chúa, từ đó luôn biết làm mới tình yêu của mình với Chúa và anh chị em tha nhân. Amen.

Trà Kiệu, 06/3/2021

Photo Thông & Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply