Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 01/7 – 08/7/2018

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 ( Chúa Nhật, 01/7 – Chúa Nhật, 08/7 / 2018)

 1. Phụng Vụ
  1. Các em đã nghỉ học giáo lý, Thánh lễ nhì bắt đầu từ lúc 07giờ 30.
  2. Trong tuần này, thứ ba, 03/7, lễ thánh Tôma, Tông Đồ, Lễ kính.
  3. Chúa Nhật, 15/7/2018: Đức Cha sẽ về ban BT Thêm Sức cho các em trong giáo xứ, mong các bậc phụ huynh ý thức, đôn đốc các em học giáo lý và tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
 2. Sinh hoạt.
  1. Dâng cúng Đền Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:
 • Một người/ Phái Bắc: năm triệu đồng (05,000,000 VNĐ)
 • Chị Mẫn/ Phái Bắc: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)

 

 

                                                                    Trà Kiệu, ngày 30  tháng 6 năm 2018

Cha Quản Xứ

 

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply