Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 04 – 10/4/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 04.4.2021 – Thứ bảy, 10.4.2021)

I. Phụng Vụ:

1. Thánh Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh:

         + Thứ hai: Sáng không có Thánh Lễ tại nhà thờ núi; Chiều Thánh Lễ tại nhà thờ chính;

         + Thứ ba: Sáng và chiều Thánh Lễ nhà thờ chính, không có Thánh Lễ tại nhà nguyện Phái Nam;

         + Thứ tư: Sáng và chiều Thánh Lễ nhà thờ chính, không có Thánh Lễ tại Đền Đức Mẹ Tri Ân – Thạnh Quang; Giáo họ Chiêm Sơn có Thánh Lễ bình thường vào lúc 05h00;

         + Thứ Năm: Sáng và chiều Thánh Lễ nhà thờ chính, không có Thánh Lễ tại nhà nguyện Phước Viện; Giáo họ Phú Nham có Thánh Lễ vào lúc 17h30;

         + Thứ sáu: Sáng Thánh Lễ nhà thờ núi và chiều Thánh Lễ nhà thờ chính;

         + Thứ bảy: Sáng Thánh Lễ nhà thờ chính và chiều Thánh Lễ tại nhà thờ núi.

2. Chúa Nhật tới, ngày 11.4.2021, Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh. KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.

         + Thánh Lễ nhất tại nhà thờ chính: Bổn Mạng Nhóm Lòng Chúa Thương Xót;

         + Thánh Lễ nhì diễn ra tại Đền Mẹ Tri Ân – Thạnh Quang, để phù hợp với ngày trại của các em giáo lý diễn ra tại quảng trường Đức Mẹ;

         + Rửa tội cho trẻ em lúc 09h30, tại nhà thờ chính;

         + Chiều Thánh Lễ tại nhà thờ chính.

II. Sinh hoạt:

1. Đóng góp công trình Mẹ, Giáo xứ chân thành cám ơn:

         + Phạm Kiều Thủy Tiên – Phái Tây: 2.000.000 đ;/ Một người – Phái Đông: 1.000.000 đ;/ Một người – Phái Nam: 1.000.000 đ;/ Một gia đình – Phái Nam: 1.000.000 đ;/ Một người: 1.000.000 đ;/ Nguyễn Thị Thành – Phái Nam: 1.000.000 đ;/ Huỳnh Đủ – Phái Tây: 1.000.000 đ;/ Một gia đình – Phái Tây: 1.000.000 đ;/ Một gia đình – Phái Tây: 2.000.000 đ;/ Một gia đình – Phái Tây: 5.000.000 đ;/ Một người con Trà Kiệu ở Mỹ: 23.000.000 đ.

Trà Kiệu, ngày 04  tháng 4 năm 2021

Linh mục Quản xứ

Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply