Thành Kính Phân Ưu

Thành kính phân ưu: Maria Nguyễn Thị Mà


Maria Nguyễn Thị Mà (Điện)
Phái Đông
Sinh năm 1931
Từ trần lúc 9g05 ngày 08/4/2021
Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 10/4/2021
An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng.

Leave a Reply