Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 08 – 14/8/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 08.8.2021 – Thứ bảy, 14.8.2021)

I. PHỤNG VỤ:

1. Giáo xứ TTTM Trà Kiệu chúng ta bắt đầu cử hành Thánh Lễ trở lại theo thời gian bình thường: Số lượng tham dự không quá 100 giáo dân (Vì số lượng không cho phép, xin Quý ông bà và chị em cố gắng hy sinh chờ đợi và quảng đại, có thể tham dự Thánh Lễ trực tuyến trong những ngày này), giữ khoảng cách 2 – 1 – 2 (bàn chẵn: 02 người đầu bàn; bàn lẻ: 01 người ngồi giữa; bàn chẵn: 02 người đầu bàn), đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.

2. Thánh Lễ trong tuần này chỉ tập trung tại Linh Đài Mẹ và Nhà thờ Giáo xứ. Không có Thánh Lễ tại các nơi: Phái Nam, Đền Mẹ Tri Ân – Thạnh Quang, Nhà nguyện Thánh Thể, Phước Viện và Giáo họ Phú Nham.

          + Thứ ba, 10.8.2021: Có Thánh Lễ tại Nhà thờ Giáo họ Chiêm Sơn, lúc 05h00. Lễ Thánh Lôrensô, Phó tế, tử đạo. Lễ kính.

          + Thứ sáu, 13.8.2021: Thánh Lễ bình thường lúc 04h45 sáng, tại Linh Đài Mẹ (trực tiếp và trực tuyến) và lúc 17h30 chiều, tại Nhà thờ Giáo xứ. Không có Thánh Lễ lúc 12h00 trưa.

           + Thứ bảy, 14.8.202: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn Mạng Giáo họ Lộc Đông, lúc 17h00, tại Linh Đài Mẹ (trực tiếp và trực tuyến).

3. Trong cơn dịch bệnh Covid – 19 này: Anh chị em cố gắng hy sinh, hãm mình, bác ái và cầu nguyện (Tham dự Thánh Lễ trực tuyến đúng giờ phát, chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện Thánh Thể và Lần Chuỗi Mân Côi tại Linh Đài Mẹ) mỗi ngày, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Trà Kiệu, xin Chúa thương chữa lành cho những anh chị em đang bị nhiễm bệnh, cho mọi người khỏi phải lây nhiễm, xin ơn bình an và xin cho dịch bệnh mau chấm dứt. Đồng thời, thực hiện tốt việc phòng dịch Covid – 19.

II. SINH HOẠT:

1. Ban trang trí sắp xếp thời gian tổng vệ sinh, dọn dẹp các kho để đồ trang trí.

2. Giáo khóm Bắc sắp xếp thời gian tổng vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ và phát cây tại Đền Mẹ Tri Ân – Thạnh Quang.

3. Về việc dọn dẹp vệ sinh, đón cây và dọn đất tại đồi Bửu Châu, bắt đầu từ 08h00 – 17h00 (mỗi Giáo họ, Giáo khóm 10 người):

                    + Thứ hai và thứ năm: Giáo họ Phú Nham + Giáo họ Chiêm Sơn + Giáo họ Lộc Đông;

                    + Thứ ba và thứ sáu: Phái Đông và Phái Tây;

                    + Thứ tư và thứ bảy: Phái Nam và Phái Bắc.  

                                                                              Trà Kiệu, ngày 08  tháng 8 năm 2021

                                                                                              Linh mục Quản xứ

                                                                                        Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply