Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 10 – 17/3/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

  (Chúa Nhật, 10/3 – Chúa Nhật, 17/3/2019)

I. PHỤNG VỤ

1. Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật I mùa Chay, theo thông lệ là ngày quyên góp tài khóa cho Giáo phận bao gồm tiền quả của các lễ ngày Chúa Nhật cùng với các phong bì gửi về cho các gia đình. Ý thức quyền lợi và trách nhiệm của từng người, từng gia đình trong đời sống Giáo Hội, mong anh chị em rộng tay. Phong bì, anh chị em nộp lại cho tổ trưởng tổ đọc kinh để tổng kết từ ban đại diện.

2. Trong tuần này Chiêm Sơn không có lễ ngày thường.

3. Trong mùa Chay, Thánh lễ chiều thứ Tư sẽ dời về nhà thờ Chính. Đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ, sau đó Thánh Lễ. Và thứ Sáu lễ sáng tại nhà thờ Chính, chiều đi Đàng Thánh Giá và Thánh lễ tại đồi Canvê.

4. Những chiều thứ Tư và thứ Sáu, chương trình đi Đàng Thánh Giá bắt đầu từ lúc 16g30’.

5. Trong tuần này, thứ Năm 14/3, có lễ chiều tại giáo họ Phú Nham.

6. Trong các ngày Chúa Nhật mùa Chay, quý ông bà anh chị em tại giáo họ Chiêm Sơn tranh thủ đi xưng tội. Các Cha sẽ ngồi tòa trước lễ nửa tiếng.

II. SINH HOẠT

1. Tối thứ Hai, 19h30’, ngày 11/3/2019, khai giảng lớp Giáo lý hôn nhân và dự tòng.

2. Hiện nay, tình trang các em bỏ lễ Chúa Nhật và bỏ Giáo lý khá nhiều. Kể từ nay, em nào vắng Giáo lý cũng như vắng ở lễ Chúa Nhật lễ nhì phải xin phép. Em nào vắng không lý do sẽ nêu tên trong các Thánh lễ để phụ huynh biết và nhắc nhở.

3. Trong mùa Chay, chiều thứ Sáu khi đi Đàng Thánh Giá, anh chị em nhớ rộng tay bỏ quả để chia sẻ cho người nghèo. Xin ban Bác ái xã hội giáo xứ đảm trách công việc này.

Trà Kiệu, ngày 09 tháng 3 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply