Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 03 – 10/3/2019

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

  (Chúa Nhật, 03/3 – Chúa Nhật, 10/3/2019)

I. PHỤNG VỤ

1. Thứ Tư tuần này, chúng ta chính thức bước vào mùa Chay thánh. Thánh lễ hành hương về Núi Sọ, An Ngãi. Chương trình bắt đầu từ 08h00 sẽ đi Đàng Thánh Giá. Sau đó, Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận chủ sự. Trong Thánh Lễ có nghi thức xức tro.

2. Chúa Nhật tuần tới, Chúa Nhật I mùa Chay, theo thông lệ của Giáo phận, ngày quyên góp tài khóa cho giáo phận, tiền quả của các lễ ngày Chúa Nhật cùng với các phong bì gửi về cho các gia đình. Ý thức quyền lợi và trách nhiệm của từng người từng gia đình trong đời sống Giáo Hội, mong anh chị em rộng tay. Phong bì, anh chị em nộp lại cho tổ trưởng tổ đọc kinh để tổng kết từ ban đại diện.

3. Trong mùa Chay, Thánh lễ chiều thứ Tư sẽ dời về nhà thờ Chính, đi Đàng Thánh Giá tại nhà thờ, sau đó Thánh Lễ. Và thứ Sáu lễ sáng tại nhà thờ Chính, chiều đi Đàng Thánh Giá và Thánh lễ tại đồi Canvê.

II. SINH HOẠT

  1. Trong mùa Chay, chiều thứ Sáu khi đi Đàng Thánh Giá, anh chị em nhớ rộng tay bỏ quả để chia sẻ cho người nghèo. Xin ban Bác Ái Xã Hội giáo xứ đảm trách công việc này.
  2. Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:
  • Cha Giuse Nguyễn Hùng: Năm triệu đồng (5,000.000 VNĐ)
  • Ông Nguyễn Thanh/ Mỹ: Hai trăm đôla (200 USD)
  • Một người: Hai triệu đồng (02,000.000 VNĐ)
  • Bà Văn Thị Nhứt: Hai triệu đồng (02,000.000 VNĐ)
  • Chị Thu Thanh/ Mỹ: Hai trăm đôla (200 USD)
  • Nguyễn Thị Thịnh/ Phú Nham: Một trăm ngàn đồng (100,000 VNĐ)
  • Một người: Hai triệu đồng (02,000.000 VNĐ)
  • Nguyễn Tấn Tiến/ Mỹ: Sáu mươi triệu đồng (60,000,000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 03 tháng 3 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply