Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 11 – 17/7/2021

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 11.7.2021 – Thứ bảy, 17.7.2021)

I. PHỤNG VỤ:

1. Thánh Lễ trong tuần:

        – Thứ ba, 13.7.2021:

                + 04h45 sáng, Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Phái Nam;

                + 12h00 trưa, có Thánh Lễ tại Linh Đài Mẹ;

                + 17h30 chiều, không có Thánh Lễ tại Nhà thờ Giáo xứ.

        – Thứ tư, 14.7.2021:

                + 04h45 sáng: Thánh Lễ tại Nhà thờ Giáo xứ;

                + 05h00 sáng, Thánh Lễ tại Nhà thờ Chiêm Sơn;

                + 17h30 chiều, Thánh Lễ tại Đền Mẹ Tri Ân – Thạnh Quang.

2. Chúa Nhật tới, 18.7.2021: Không có Thánh Lễ tại Giáo họ La Tháp và Giáo họ Chiêm Sơn. Kính mời Quý ông bà và anh chị em về Nhà thờ Giáo xứ tham dự Thánh Lễ trao ban Bí Tích Thêm Sức cho một số con em trong Giáo xứ vào lúc 08h00 sáng (Thánh Lễ nhì). Thánh Lễ nhất và Thánh Lễ ba tại Nhà thờ Giáo xứ bình thường.

II. SINH HOẠT:

1. Giáo xứ chân thành cám ơn những đóng góp sau:

* Công trình Mẹ:

        + Một người Phái Tây: 2.000.000 đ.

        + Một người Phái Bắc: 1.000.000 đ.

        + Hai khách hành hương: 1.500.000 đ

* Âm Thanh:

        + Gia đình Cường + Thảo – Phái Bắc: 5.000.000 đ

                                                            Trà Kiệu, ngày 11  tháng 7 năm 2021

                                                                            Linh mục Quản xứ

                                                                      Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply