Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 11 – 18/8/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                    

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, ngày 11/8 – Chúa Nhật, 18/8/2019)

I. PHỤNG VỤ:

1. Trong tuần này, thứ Năm, ngày 15/8 Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Lễ cầu cho giáo dân, lễ họ, bậc lễ trọng. Anh chị em nhớ giữ lễ.

2. Chiều thứ Năm tuần này, có lễ tại giáo họ Lộc Đông, bổn mạng giáo họ, Đức Mẹ hồn xác lên trời. Anh chị em tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Lộc Đông.

Trà Kiệu, ngày 10 tháng 8 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply