Chia Sẻ Giờ Lễ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 15 – 21/8/2021

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 15.8.2021 – Thứ bảy, 21.8.2021)

I. PHỤNG VỤ:

1. Theo như quyết định số 6123/QĐ – UBND của Ủy Ban Nhân Dân huyện Duy Xuyên, vào hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2021: Xét tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn và địa bàn xung quanh, nên việc cử hành các nghi lễ tôn giáo tập trung không quá 20 người, bắt đầu từ 00h00, ngày mai, thứ hai, ngày 16.8.2021 và thực hiện đúng “5K”.

        Vì thế, Giáo xứ TTTM Trà Kiệu bắt đầu từ sáng ngày mai, thứ hai, 16.8.2021 cử hành Thánh Lễ với số lượng tham dự không quá 20 giáo dân. Vì số lượng không cho phép, ngoài Quý Thầy, Quý Srs, Chủng sinh, Dự tu, Đệ tử, Thường vụ Giáo xứ và những anh chị em phục vụ, xin Quý ông bà và chị em cố gắng hy sinh chờ đợi và quảng đại, tham dự Thánh Lễ trực tuyến phát trực tiếp trong những ngày này:

               – 04h45, từ thứ hai đến thứ sáu: Thánh Lễ trực tuyến, tại Nhà thờ Giáo xứ.    

               – 17h00, thứ bảy, 21.8.2021, Bổn Mạng Giáo khóm Đông, Đức Maria Nữ Vương: Thánh Lễ trực tuyến tại Linh Đài Mẹ.

               04h45 và 17h00, Chúa Nhật, 22.8.2021: Thánh Lễ trực tuyến tại Nhà thờ Giáo xứ.

2. Xin Quý ông bà và anh chị em xem lại Lịch Phụng Vụ Trong Tuần trên trang mạng Giáo xứ.

3. Trong cơn dịch bệnh Covid – 19 này: Anh chị em tiếp tục cố gắng hy sinh, hãm mình, bác ái và cầu nguyện (Tham dự Thánh Lễ trực tuyến đúng giờ phát, chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện Thánh Thể và Lần Chuỗi Mân Côi tại Linh Đài Mẹ) mỗi ngày, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Trà Kiệu, xin Chúa thương chữa lành cho những anh chị em đang bị nhiễm bệnh, cho mọi người khỏi phải lây nhiễm, xin ơn bình an và xin cho dịch bệnh mau chấm dứt. Đồng thời, thực hiện tốt việc phòng dịch Covid – 19.

II. SINH HOẠT:

1. Ban trang trí sắp xếp thời gian trong tuần này: Tổng vệ sinh, dọn dẹp các kho để đồ trang trí.

2. Giáo khóm Bắc tiếp tục sắp xếp thời gian tổng vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ, phát cây và dọn đài Chân Phước Anrê Phú Yên cũ, tại Đền Đức Mẹ Tri Ân – Thạnh Quang.

3. Tiếp tục việc dọn dẹp vệ sinh, đón cây và dọn đất tại đồi Bửu Châu, bắt đầu từ 08h00 – 17h00 (mỗi Giáo họ, Giáo khóm 10 người):

               + Thứ hai và thứ năm: Giáo họ Phú Nham + Giáo họ Chiêm Sơn + Giáo họ Lộc Đông;

               + Thứ ba và thứ sáu: Phái Đông và Phái Tây;

               + Thứ tư và thứ bảy: Phái Nam và Phái Bắc.

4. Giáo xứ chân thành cám ơn những đóng góp sau:

* Công trình Mẹ:

        + Một người – Phái Nam: 1.000.000 đ.

        + Gia đình Nguyễn Mô – Phái Đông: 1.000.000 đ

        + Một người: 1.000.000 đ

5. Giáo xứ kêu gọi Quý ông bà và anh chị em quảng đại “của ít lòng nhiều” chia sẻ với anh chị em đang gặp khó khăn trong cơn đại dịch Covid – 19: Bằng cách gởi về cha Quản xứ hoặc Ban bác ái Giáo xứ, để Giáo xứ tiếp tục tiến hành việc bác ái trong mùa dịch này.

                                                           Trà Kiệu, ngày 15  tháng 8 năm 2021

                                                                          Linh mục Quản xứ

                                                                    Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply