Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 18 – 25/10/2020

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                   

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt trong giáo xứ

(Chúa Nhật, 18/10 – Chúa Nhật, 25/10/2020)

I. PHỤNG VỤ

1. Trong thời gian tới có các Cha trong giáo phận sẽ thuyên chuyển. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho quý Cha và quý giáo xứ liên hệ.

II. SINH HOẠT

1. Tiền quả các Chúa Nhật hôm nay, đóng góp cho quỹ truyền giáo HĐGM VN. Xin anh chị em rộng tay.

2. Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Ông bà Ký/ P Đông: Một triệu đồng (01,000,000 VND)
  • Nguyễn Thị Kim Liên/ P Đông: Hai triệu đồng (02,000,000 VND)
  • Một người/ P Đông: Năm trăm ngàn đồng (500,000 VND)
  • V/c Diệp- Tin/ P Bắc: Năm triệu đồng (05,000,000 VND)
  • Một gia đình/ P Tây: Năm triệu đồng (05,000,000 VND)
  • Một người/ Mỹ: Hai trăm đôla (200 USD)
  • Một người/ P Nam: Năm triệu đồng (05,000,000 VND)
  • V/c Ánh – Trực/ P Bắc: Hai triệu đồng (02,000,000 VND)
  • Chị Trương Thị Loan/ Mỹ: ba trăm đôla (300 USD)
  • Cha Quản lý GP Vinh: Mười triệu đồng (10,000,000 VND)                                                                 

Trà Kiệu, ngày 17 tháng 10 năm 2020 

Lm Quản xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng                                                   

Leave a Reply