Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 25/10 – 01/11/2020

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                   

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt trong giáo xứ

(Chúa Nhật, 25/10 – Chúa Nhật,01/11/2020)

I. Phụng Vụ

1. Trong thời gian tới có các Cha trong giáo phận sẽ thuyên chuyển. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho quý Cha và quý giáo xứ liên hệ.

2. Thứ Ba, 08g00, 27/10/2020, nghi thức bàn giao nhiệm sở tại giáo xứ Tam Tòa.

3. Thứ tư, 14g00, 28/10/2020, nghi thức bàn giao nhiệm sở tại Trà Kiệu chúng ta.

II. Sinh hoạt:

1. Tối thứ Ba tuần này, 19g30, ngày 03/11/2020, Khai giảng khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng.

2. Xin anh chị em giáo dân chúng ta vui lòng không đậu xe ôtô trong sân ao sen vì đây là khu vực dành cho xe hành hương.

3. Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

 • Một gia đình/ Hòa Cường: Mười triệu đồng (10,000,000 VND)
 • Chị Nhạn/ Úc: Năm mươi đôla Úc (50 USD)
 • Chị Minh Nguyệt/ Úc: Năm mươi đôla Úc (50 USD)
 • Một người/ Úc: Bốn trăm đôla Úc (400 USD)
 • Huỳnh Thanh Tiên/ Mỹ: Hai trăm đôla (200 USD)
 • Gia đình Ông Nguyễn Thanh Bửu/ Mỹ: Ba mươi lăm triệu đồng (35,000,000 Đ)
 • V/C Tuấn Lạc/ P Bắc: Mười triệu đồng(10,000,000 VND)
 • Vc Huỳnh Công Bửu: Năm triệu đồng (05,000,000VNĐ)
 • Một gia đình/ P Bắc: Năm triệu đồng (05,000,000VNĐ)
 • V/c Hùng Bi/ P Tây: Năm triệu đồng (05,000,000VNĐ)
 • Bà Hai Phiên/ P Bắc: Hai triệu đồng (02,000,000 VND)
 • Một gia đình/ P Nam: Mười triệu đồng (10,000,000 VND)
 • Phan Sinh Trà Kiệu: Sáu triệu năm trăm ngàn đồng (06,500,000 VND)

Trà Kiệu, ngày 24 tháng 10 năm 2020 

Lm Quản xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply