Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 21 – 27/02/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 21.02.2021 – Thứ bảy, 27.02.2021)

I. Phụng Vụ:

         + Thứ hai, 22.02.2021, Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Lễ kính. Có Lễ tại Giáo họ Chiêm Sơn vào lúc 05h00;

         + Vào các thứ tư và thứ sáu trong Mùa Chay đều có gẫm Đàng Thánh Giá tại nhà thờ chính: Bắt đầu lúc 16h45 và sau đó, Thánh Lễ vào lúc 17h30 (nếu không có Thánh Lễ An Táng vào lúc 14h00). Vì vậy, trong Mùa Chay không có Thánh Lễ tại Thạnh Quang.

II. Sinh hoạt:

* Đóng góp công trình Mẹ, Giáo xứ chân thành cám ơn:

         + Chị Hạnh: 3.000.000 đ.

         + Bà năm Nhung – Phái Đông: 4.000.000 đ.

         + Dương – Phái Đông: 1.000.000 đ.

         + Một gia đình – Phú Nham: 10.000.000 đ

         + Một gia đình con của Mẹ Trà Kiệu ở xa quê: 125.000.000 đ.

         + Đặng Thị Kim Hoa – Phái Bắc: 1.000.000 đ.

         + Một gia đình – Phái Bắc: 3.000.000 đ.

         + Một người  – Duy Phú: 1.000.000 đ.

Trà Kiệu, ngày 21 tháng 02 năm
Linh mục Quản xứ
Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply