Chia Sẻ Tài Liệu

Ở đây, Mẹ mãi là bóng mát

Ở đây, Mẹ mãi là bóng mát (Một thoáng cảm nhận nhân ngày làm phép tượng “Đức Mẹ Thuỷ Điện Đăkre”- 25.01.2021)           Trên kênh truyền hình VTV8 phát ngày 24.9.2019, BTV Đức Chung đã có một thiên phóng sự mang tựa đề “LẠ LÙNG THUỶ ĐIỆN ĐĂKRE” để vinh danh một công trình thuỷ […]