Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 21 – 28/10/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 21/10 – Chúa Nhật, 28/10/2018)

I. PHỤNG VỤ

 1. Chúa nhật hôm nay, Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, tiền quả chuyển quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin anh chị em rộng tay.
 2. Trong tuần này, tại Chiêm Sơn không có lễ ngày thường.
 3. Thứ tư, 24/10 giáo xứ chúng ta tổ chức hành hương về Đền Thánh Anrê Phú Yên tại Phước Kiều. Đây là dịp để mỗi người chúng ta hưởng ơn toàn xá trong khuôn khổ của Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xe chung sẽ khởi hành tại sân nhà thờ chính lúc 13h15’. Chương trình sẽ bắt đầu tại Phước Kiều lúc 14h00’.

II. SINH HOẠT

 1. Ngày thứ ba, 23/10, xin anh chị em giáo họ Chiêm Sơn tham gia công tác san sửa mặt bằng sân công trường TTTM. Mong anh chị em hy sinh, tích cực tham gia vì lòng yêu mến Mẹ.
 2. Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:
  • Gia đình Điền Tuyền/ Phái Bắc: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)
  • Chị Nữ/ Phái Đông: năm trăm ngàn đồng (500,000 VNĐ).
  • Chị Nguyễn Thị Thu Thanh / Mỹ: hai trăm đôla (200 USD).
  • Một người/ Phái Đông: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)
  • Một người: năm trăm ngàn đồng (500,000 VNĐ).
  • Một người/ Phái Bắc: ba triệu đồng (03,000,000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply