Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 14 – 21/10/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 14/10 – Chúa Nhật, 21/10 /2018)

I. PHỤNG VỤ

 1. Thứ năm, 18/10, lễ thánh Luca, tác giả sách TM, lễ kính. Anh chị em nhớ giữ lễ.
 2. Lễ ngày thường tại Chiêm Sơn chiều thứ năm.
 3. Chúa nhật tuần tới, Lễ khánh nhật truyền giáo, tiền quả chuyển về TGM lo cho công việc truyền giáo. Xin anh chị em rộng tay.
 4. Thứ tư, 24/10 giáo xứ chúng ta tổ chức hành hương về Đền thánh An-rê Phú Yên tại Phước Kiều. Đây là dịp để mỗi người chúng ta hưởng ơn toàn xá trong khuôn khổ của Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt nam. Mong anh chị em tranh thủ. Các ban ngành đoàn thể tham gia, xin đăng ký cụ thể nơi Chị Phương, thư ký HĐMV.

II. SINH HOẠT

 1. Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:
  • Một gia đình/ Phái Nam: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)
  • Một người: năm trăm ngàn đồng (500,000 VNĐ).
  • Chị Hạnh/ Phái Bắc: hai trăm đôla (200 USD).
  • Gia đình Bảo Linh/ Lộc Đông: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)
  • Một người: năm trăm ngàn đồng (500,000 VNĐ).
  • Một người/ Phái Bắc: ba triệu đồng (03,000,000 VNĐ)

 

Trà Kiệu, ngày 14 tháng 10 năm 2018

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply