Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Tạm Dừng Ngày Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 31/5/2021

THÔNG BÁO

(Số 03/T5.2021)

V/v. TẠM DỪNG NGÀY HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 31.5.2021 ;

MỜI GỌI TOÀN GIÁO PHẬN HIỆP THÔNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI VÀ THAM DỰ THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN 

MỪNG KÍNH ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT

Kính gửiQuý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và anh chị em!

Hằng năm, cứ đến ngày 31/5, Giáo phận Đà Nẵng chúng ta có truyền thống tổ chức hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu để tôn vinh Đức Trinh Nữ Ma-ri-a nhân dịp kết thúc tháng hoa dâng kính Mẹ, và cũng để cùng với Mẹ ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa.

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tái bùng phát và có diễn biến hết sức phức tạp, cho nên, để bảo vệ sức khỏe cho mọi người cũng như góp phần đẩy lùi dịch bệnh, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã quyết định tạm dừng ngày hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, 31.5.2021.

Thay vào đó, Đức Giám mục Giáo phận mời gọi mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau hiệp thông lần chuỗi Mân Côi và tham dự Thánh lễ trực tuyến mừng kính Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, để cùng với Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn bình an và mau chấm dứt cơn dịch bệnh.

Buổi lần hạt Mân Côi và Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu vào lúc 17g00, thứ Hai, 31.5.2021, do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ sự.

Các kênh trực tuyến:

Vậy văn phòng Tòa Giám mục xin được thông báo và kính mời quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em giáo dân hiệp thông tham dự.

Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà

Kiệu, Thánh Cả Giuse và Chân phước Anrê Phú Yên, gìn giữ tất cả chúng ta trong bình an của Người.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

(nguồn: giaophandanang.org)

Leave a Reply