Tin Tức

Thông báo về Thánh Lễ Khai mạc Năm Thánh tại Trà Kiệu

joomplu:217

THÔNG BÁO

 

TOÀ GIÁM MỤC ĐÀ NẴNG                                                      

    156 Trần Phú – Đà Nẵng

          0511. 3826 628

      Số 01-2013/TB-TGM


                                       VỀ THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH GIÁO PHẬN
                                                     TẠI TRÀ KIỆU, NGÀY 18/01/2013

 

                                                                                š›

 

Như Đức Giám mục Giáo phận đã đề cập trong Thư Mục vụ Lễ Giáng Sinh 2012 vừa qua, Tòa Thánh đã cho phép Giáo phận Đà Nẵng chúng ta cử hành Năm Thánh từ ngày 18/01/2013 đến 18/01/2015, nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận và 400 năm đón nhận Tin Mừng.

Ba cử hành chính trong thời gian 2 năm tròn này là Lễ Khai Mạc Năm Thánh tại Trà Kiệu vào ngày 18/01/2013, Lễ Mừng Kim Khánh Giáo phận tại Nhà thờ Chính Tòa vào ngày 01/5/2013 và Lễ Bế Mạc Năm Thánh vào ngày 18/01/2015 tại Hội An.

Về Lễ Khai Mạc Năm Thánh tại Trà Kiệu, xin được thông báo cùng Quí Cha, Quý Chức, Tu sĩ, Chủng sinh và toàn thể Anh Chị Em như sau:

A.   VỀ THÁNH LỄ:

1.     Thời gian:  09 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 18/01/2013 tại sân Nhà thờ Trà Kiệu.

2.     Thành phận tham dự: Thánh Lễ do Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Huế chủ sự. Mời toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận về tham dự Đại Lễ này để được hưởng Ơn Toàn Xá mà Hội Thánh đặc biệt trao ban trong dịp Khai mạc Năm Thánh. Xin các Cha mang lễ phục trắng; mọi người ăn mặc tề chỉnh; tu sĩ, chủng sinh mặc tu phục; các đoàn thể, hội đoàn, phong trào tham dự với đồng phục riêng của hội đoàn, đoàn thể mình.

3.     Đoàn đại biểu: Mỗi giáo xứ cử hai đại biểu một nam, một nữ mặc quốc phục áo dài khăn đóng (nam màu xanh, nữ màu vàng) làm đoàn rước danh dự theo cờ hiệu của giáo xứ mình. Các giáo xứ được mời tham gia những phận vụ trong Thánh Lễ sẽ có thông báo riêng của Cha Quản xứ Trà Kiệu. Tất cả có mặt tại Trà Kiệu lúc 8 giờ sáng để ổn định.

4.     Bữa cơm huynh đệ: Đặc biệt trong dịp lễ đầy hân hoan này cho toàn gia đình Giáo phận, sau Thánh Lễ, chúng ta sẽ tổ chức bữa cơm hiệp nhất chung tại sân Nhà thờ. Xin mỗi giáo xứ tự lo liệu và mang theo khẩu phần ăn cho những người thuộc giáo xứ mình đi tham dự Thánh Lễ. Giáo xứ Trà Kiệu sẽ giúp chuẩn bị bàn ghế cho mỗi giáo xứ, cũng như chu cấp nước uống và bánh ngọt cho mọi người.

B.   VỀ TUẦN TAM NHẬT:

1.     Để chuẩn bị tinh thần cho Đại Lễ, mỗi giáo xứ tùy nghi tổ chức Tam Nhật trong 3 ngày 15,16 và 17 tháng 01 (bao gồm việc cử hành Thánh Lễ theo ý chỉ Giáo phận đã nêu, Chầu Mình Thánh Chúa, cử hành Bí tích Hoà giải, lần hạt và suy niệm Lời Chúa chung cũng như riêng từng gia đình cùng với kinh và bài hát Năm Thánh Giáo phận) để cầu nguyện cho gia đình Giáo phận.

2.     Do đặc ân của Tòa Thánh, Đức Giám mục Giáo phận xin các Cha Quản xứ lo liệu cho những người nguội lạnh bỏ xưng tội rước lễ lâu năm, hoặc mắc ngăn trở không thể xưng tội rước lễ mà có lòng sám hối và ước ao, được dọn mình xưng tội trước trong Tuần Tam Nhật và rước lễ trong Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh này, cũng như chuẩn bị cho giáo dân được hưởng Ơn Toàn Xá một cách sốt sắng và đầy đủ.

Xin cám ơn và kính chào trong Chúa Kitô.

 

                                                          Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2013

                         Văn phòng Tòa Giám mục

                       Linh mục Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn

 

Nguồn: http://giaophandanang.org/articles/view/thong-bao-ve-thanh-le-khai-mac-nam-thanh-tai-tra-kieu

Leave a Reply