TTTM Trà Kiệu

Khai mạc Năm Thánh GP Đà Nẵng ở Trà Kiệu

joomplu:1201

TẠI TRÀ KIỆU, NGÀY 18/01/2013 – Ngày 18 / 01 / 1615, đoàn truyền giáo các Cha Dòng Tên gồm Cha Cavanho, Cha Buzomi, thầy Diaz và hai thầy Giuse và Phao-lô người Nhật vào Cửa Hàn (sông Hàn, Đà Nẵng) khởi đầu cho công cuộc truyền Giáo tại Đàng Trong và Đàng Ngoài.

 

Với Tông sắc ” IN VITAE NATURALIS SIMILITUDINEM” của Đức Chân Phước Giáo Hoàng GIOAN XXIII, ngày 18/ 01/1963 đã thành lập Giáo phận Đà Nẵng từ phận đất thị xã Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Tín (Tam Kỳ ngày nay) của Giáo phận Qui Nhơn. Ngài đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi đang làm Giám Mục Qui Nhơn, làm Gián Mục tiên khởi tân Giáo phận Đà Năng.

Ngày 01/5/1963, Thánh lễ trọng thể nhiệm chức của ĐGM tiên khởi Giáo phận Đà Nẵng, Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi.

Bước chuẩn bị cho Năm Thánh Giáo phận:

Ngày 16/4/2012, ĐGM Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri gởi thỉnh nguyện thư xin Tòa Thánh mở Năm Thánh kép trong Giáo phận từ 18/01/2013 đến 18/01/2015.

Sắc lệnh của tòa ân giải tối cao số 942/12/1, cho phép mở Năm Thánh Giáo phận do Đức Hồng Y Emanuel Monteire De Castro Chánh Án Tòa Ân Giải Tối Cao ký ngày 7/12/2012.

Đại Hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng 17/10 đến 19/10/2012 với chủ đề: Canh Tân để Sống và Loan Báo Tin Mừng

Tất cả các Giáo xứ, Dòng tu, Hội đoàn… trong Giáo phận làm Tuần Tam Nhật trong 3 ngày 15, 16 và 17 /1/2013 (bao gồm việc cử hành Thánh Lễ theo ý chỉ của Giáo phận, Chầu Mình Thánh Chúa, cử hành Bí Tích Hòa Giải, lần hạt và suy niệm Lời Chúa, đọc kinh và hát bài hát Năm Thánh Giáo phận) để cầu nguyện cho toàn thể Giáo phận.

Do đặc ân của Tòa Thánh, Đức Giám mục Giáo phận xin các Cha Quản xứ lo liệu cho những người nguội lạnh bỏ xưng tội rước lễ lâu năm, hoặc mắc ngăn trở không thể xưng tội rước lễ mà có lòng sám hối và ước ao, được dọn mình xưng tội trước trong Tuần Tam Nhật và rước lễ trong Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh, cũng như chuẩn bị cho giáo dân được hưởng Ơn Toàn Xá một cách sốt sắng và đầy đủ.

Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh Giáo phận:

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 18/1/2013, tại lễ đài trong sân nhà thờ Trung Tâm hành hương Thánh Mẫu Trà Kiệu, đoàn rước đi đầu là sách Lời Chúa, Thánh Giá tiếp đó là di ảnh của ĐGM tiên khởi được hai Đại Chủng Sinh cung nghinh, trong đoàn rước mỗi Giáo xứ 2 người mặc Quốc phục cầm cờ hiệu Giáo xứ của mình, tiếp đó đoàn của Tu sĩ nam nữ, cuối cùng Quý Cha và năm ĐGM đồng tế đi từ nhà thờ tiến lên lễ đài tại sân me nhà thờ Trà Kiệu.

Cha Tổng Đại Diện Phê-rô Maria Trần Quốc Việt tuyên đọc Sắc Chỉ của Tòa Ân Giải tối cao số 942/12/1 do ĐHY Emmanuel Monteiro De Castro và Linh Mục Christophorus Tổng thư ký ấn ký, Đức Thánh Cha Bênedic XVI, Ngài luôn quan tâm đến các sinh hoạt tất cả các Giáo phận, cho phép Giáo phận Đà Nẵng mở Năm Thánh Giáo phận từ ngày 18/1/2013 đến 18/1/2015. Tiếp đó ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh đọc Sứ Điệp ĐTC do ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đại diện ĐTC mừng Năm Thánh Giáo phận Đà Nẵng. Cha Bonaventura Mai Thái (Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ) đọc thơ của Đức TGM Leopoldo Girelli đại diện thường trú của ĐTC tại Việt Nam, thăm và mừng Năm Thánh Giáo phận.

ĐGM Giáo phận giới thiệu Quý Đức Cha, Đức Ông TRần Văn Khả, quý Cha, quý Bề trên các Dòng tu, nam nữ Tu Sĩ, cộng đoàn Dân Chúa và những anh em Lương Dân, ý nghĩa mục đích xin ĐTC khai mở Năm Thánh Giáo phận: Mừng 50 năm thành lập Giáo phận (18/1/1963 – 18/1/2013), tri ân các vị tiền Bối, Giỗ 25 năm ĐGM Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi – GM tiên khởi Gp Đà Nẵng (21/1/1988 – 21/1/2013) và tiến tới mừng 400 năm hạt giống Tin Mừng gieo vào lòng đất Việt (18/1/1615 – 18/1/2015). Ngài nhắc đến các mốc quan trọng trong Năm Thánh kép như 1/5/2013, lễ kỷ niệm ĐGM tiên khởi nhận nhiệm sở tân Giáo phận Đà Nẵng 1.5.1963. Lễ Đức Maria thăm bà Elizabet 31/5 dịp đại hội Trà Kiệu thường năm, nhắc đến tình yêu của Đức Maria che chở đoàn con cái Mẹ năm 1885. Lễ Á Thánh Anre Phú Yên 26/7 tại đền thờ Phước Kiều, nơi Người Chứng thứ nhất đổ máu đào làm chứng cho Chúa. Sau lời giới thiệu ĐGM Gp đã thừa hành Tòa Thánh long trọng tuyên bố khai mạc Năm Thánh, từng tràng vỗ tay vang dậy vui mừng hòa trong tiếng các chuông của nhà thờ đổ dồn.

Đức Tống Giám Mục (ĐTGM) Giáo phận Huế Phanxico xavie Lê Văn Hồng chủ sự Thánh Lễ, đông tế với Ngài có ĐGM Giuse GM Giáo phận, ĐGM Mattheo Nguyễn Văn Khôi GM Giáo phận Qui Nhơn, ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên GM Giáo phận Hải Phòng, ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh GM Giáo phận Thanh Hóa, Cha R.Witherup bề trên tổng quyền Tu Hội Xuân Bích, Đức Ông Trần Văn Khả và hơn 70 Linh Mục trong ngoài Giáo phận.

Cộng đoàn tu sĩ nam nữ và Giáo dân đông đảo vây quanh những vị Mục tử của mình trong tình yêu gia đình Giáo phận, dâng trọn niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa.

Đầu Thánh lễ, ĐTGM nêu những ý chính của Đại Lễ, ngài cũng nhắc đến tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất. Nhờ hồng ân Năm Thánh mỗi người cần canh tân, sống hiệp nhất yêu thương, sống Đức Tin như Đại Hội Dân Chúa Gp Đà Nẵng đã đề ra. Trong Năm Đức Tin, chúng ta phải mang cái nhìn của Đức Tin để nhìn ra Thiên Chúa, đọc ra dấu hiệu thời đại để biết Thiên Chúa luôn đồng hành trong mọi hoàn cảnh.

Trong bài chia sẻ ĐTGM mời gọi nhìn lại quá khứ để cảm nghiệm, tạ ơn Thiên Chúa, ghi ơn những Linh Mục thừa sai đến gieo Tin Mừng cho cha ông chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn đủ điều, tri ân các bậc tiền bối đã nuôi dưỡng truyền lại cho con cháu dù bao gian nguy, thậm chí cả đổ máu đào. Từ đó chúng ta phải biết luôn hoán cải canh tân theo tinh thần hiệp nhất yêu thương và phục vụ, là chứng nhân của Chúa cho mọi người, trong Năm Thánh chúng ta sống sứ điệp lãnh nhận và trao ban, sứ điệp truyền Giáo, vì truyền Giáo là lẽ sống và bản chất của Giáo Hội. Chúng ta phải gìn giữ phát huy Đức Tin, tin tưởng phó thác vào Chúa trong vui mừng và hy vọng, phải quan tâm đến những anh em nghèo khổ bất hạnh. Ngài nhắc đến nhiều sự kiện quan trọng trong lịnh sử Giáo Hội Việt Nam như: Khởi đầu đoàn truyền giáo 18/1/1615, các Giáo phận lần lượt được thành lập, các Giám Mục Linh Mục bản xứ lần lượt thay thế các Giám Mục Linh mục ngoại quốc. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII lập hàng Giám Mục Việt Nam 24/11/1960, Gp Đà Nẵng được tách ra từ Gp Qui Nhơn… và Ngài kết bài chia sẻ với đoạn Thánh vịnh “tạ ơn Chúa, muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Cuối Thánh lễ, ĐGM Giáo phận phát động đọc kinh chung trong gia đình và thành lập Hội Đồng Mục Vụ Giáo phận, là 2 trong 9 điều chương trình hành động được Đại Hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng quyết định. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết sinh và nuôi dưỡng Đức Tin cho con cháu tại Giáo Hội tại gia qua việc đọc kinh gia đình. Ngài mời gọi sự cộng tác mọi thành phần dân Chúa, tùy theo khả năng, chuyên môn và hoàn cảnh từng người, không ai là người đứng ngoài, mọi người cần đóng góp xây dựng Giáo Hội. Ngài bật mí: Tòa Giám Mục đọc kinh chung lúc 7 giờ 30 tối…

Tiếp đó ĐGM Gp đã tặng hoa cho quý Giám Mục đồng tế, trao cờ Năm Thánh cho 50 Giáo xứ trong toàn Giáo phận.

Sau đó các đệ tử Dòng Thánh Phao-lô vũ bài Gieo Mầm Tin Yêu, như ca ngợi các bậc tiền bối đã đem hạt giống Tin Mừng gieo vào quê hương Việt nam, nhưng cũng là lời mời gọi thôi thúc mỗi người có bổn phận trách nhiệm đi gieo hạt giống Đức Tin cho anh em trong môi trường mình đang sống.

Trước lúc kết thúc Thánh lễ: Cha Phê-rô Maria Trần Quốc Việt – Tổng Đại diện có lời cám ơn quý Đức Cha, Đức Ông, Cha bề trên Tổng Quyền Tu hội Xuân Bích, quý Cha, Chính Quyền, Cha Quản xứ và các ban ngành Giáo xứ TTTM Trà Kiệu, quý Giáo xứ, quý Tu Sĩ nam nữ và mọi người đã góp lời cầu nguyện, công sức, tài vật lực … cho Đại Lễ thành công tốt đẹp. Trước thềm năm mới, Ngài cũng không quên cầu chúc mọi điều tốt đẹp từ Thiên Chúa đến với mọi người.

Tiếp đó Cha Quản xứ Trà Kiệu đọc sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, văn thư số 943/12/1 do quyền năng đặc biệt từ ĐTC Benedic XVI, ban phép cho ĐGM Gp được quyền ban phép lành Tòa Thánh vói ơn Toàn xá trong dịp khai mạc và bế mạc trọng thể Năm Thánh Giáo phận.

Các ĐGM đồng tế đã ban phép lành trọng thể kết thúc Thánh Lễ. Sau lễ, mọi người hiện diện cùng đến viếng mộ ĐGM PM Phạm Ngọc Chi – GM tiên khởi Giáo phận.

Trước lúc ra về, một bữa cơm huynh đệ đặc biệt trong dịp lễ đầy hân hoan này cho toàn gia đình Giáo phận, bữa cơm hiệp nhất chung tại sân Nhà thờ. Mỗi giáo xứ tự lo liệu và mang theo khẩu phần ăn cho những người thuộc giáo xứ mình đi tham dự Thánh Lễ. Giáo xứ Trà Kiệu đã giúp chuẩn bị bàn ghế cho mỗi giáo xứ, cũng như chu cấp nước uống và bánh ngọt cho mọi người, niềm vui trong tâm hồn và chia sẻ bữa cơm hiệp nhất được lộ rõ trên nét mặt mổi người tham dự.

Toma Trương Văn Ân1/18/2013

http://www.vietcatholic.net/News/Html/102239.htm

 

{joomplucat:36 limit=4}

Leave a Reply