TTTM Trà Kiệu

Thông báo về việc mừng lễ TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ Bổn mạng Giáo xứ

           GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

                HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

THÔNG BÁO

Về việc mừng lễ TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ

Bổn mạng Giáo xứ

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ TRÀ KIỆU

            Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ –  Bổn mạng giáo xứ Trà Kiệu chúng ta năm nay nhằm ngày 16/06/2012

 

            Trong tâm tình cảm tạ và tri ân:

–          Chúng ta mừng lễ bổn mạng trước hết và trên hết cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria từ ngày tổ tiên chúng ta lãnh nhận hồng ân Tin Mừng và lập nên giáo xứ này.

–          Mừng bổn mạng nhắc nhở mỗi người chúng ta ghi nhớ công đức của các Đấng Tiền nhân với muôn ngàn khó khăn thử thách lập nên giáo xứ Trà Kiệu thân yêu.

–          Mừng bổn mạng nhắc nhở chúng ta ghi nhớ công đức quý linh mục thừa sai đã vượt đại dương, lướt thẳng mọi trở ngại sớm đêm Tin Mừng cho tổ tiên chúng ta.

–          Và mừng bổn mạng, chúng ta không quên công đức quý Cha Quản xứ, Phó xứ tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng, dày công xây dựng, gìn giữ giáo xứ được trường tồn và phát triển.

Trong tâm tình đó, kể từ ngày hôm nay xin quý ông bà và anh chị em tin hữu tăng cường việc đạo đức với ý hướng cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ, chở che giáo xứ xuyên suốt 382 năm qua được mọi sự an lành.

Bắt đầu từ ngày 10/06/2012 đến ngày 16/06/2012 chúng ta làm tuần 7 ngày; tăng cường việc đạo đức để thể hiện lòng biết ơn. Sau kinh Cầu Trái Tim đọc kinh Cảm tạ Đức Bà. Mục lục cũ trang 95, mục lục mới trang 76.

Chương trình chính lễ: Lúc 4h45’ sáng này 16/06/2012 tại thánh đường giáo xứ.

–          Kiệu rước ảnh Trái Tim Đức Mẹ Trà Kiệu quanh khuôn viên thánh đường.

–          Dâng lễ vật.

–          Sau lời nguyện kết lễ, thể hiện sự vui mừng biết ơn giáo xứ tặng hoa hai Cha, cộng đoàn MTG và Phaolo Trà Kiệu.

Xin anh chị em thu xếp tham dự thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng giáo xứ thật đông đủ để xứng đáng là con yêu Trái tim Mẹ và lòng yêu  thương vô biên Trái tim Chúa.

                                                                                     Trà Kiệu, ngày 05 tháng 6 năm 2012

                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                 Lu Y Ngô Đức Luyện

      

Leave a Reply