Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thứ Sáu Tuần Thánh 2021

Chiều hôm nay, trước ngôi thánh đường thân yêu của mình, dưới sự hướng dẫn của Ban đọc sách, đông đảo cộng đoàn dân Chúa xứ Trà đã cùng nhau đi lại 14 chặng đàng Thánh Giá trước khi cử hành nghi lễ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.

Kết thúc gẫm đàng, nghi lễ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa bắt đầu với phần phụng vụ Lời Chúa cùng với bài Thương Khó theo thánh Gioan. Kết nối với phần giảng lễ của thầy phó tế ngày hôm qua khi nói về Tình Yêu, trong bài giảng của mình cha An-tôn đã chia sẻ cùng cộng đoàn phụng vụ về Tình Yêu bị phản bội với 02 điểm nhấn: (i) Giu-đa lừa dối Thiên Chúa và chính mình; (ii) Giu-đa phản bội Chúa và anh em. Từ đó, cha An-tôn mời gọi mỗi người hãy nhìn lại chính mình để xem hình bóng của Giu-đa có phản chiếu nơi đời sống của mỗi người không? Nếu có, hãy biết sám hối, quay về với Thiên Chúa để nhận lãnh Tình Yêu của Ngài, từ đó không còn so đo, tính toán thiệt hơn, hay tham lam, ích kỷ để rồi biết yêu Chúa và yêu tha nhân mỗi ngày một hơn.

Sau đó, phần phụng vụ Lời Chúa được tiếp tục bằng lời cầu nguyện cho mọi người. Thầy phó tế Gia-cô-bê đọc lời kêu mời nói lên các ý cầu nguyện để cộng đoàn cùng hiệp lòng, sau đó, cha chủ tế Simon đọc các lời nguyện cho các thành phần mà Giáo Hội có ý cầu nguyện cho hôm nay.

Dứt lời nguyện cho mọi người là phần kính thờ Thánh Giá. Cha Simon lần lượt hát 3 lần kêu mời: “Đây là cây Thánh Giá, nơi đã treo Đấng Cứu Độ trần gian” và nâng cao Thánh giá; sau đó cộng đoàn đáp: “Ta hãy đến bái thờ” và quỳ gối, cúi đầu thờ lạy Thánh giá. Vì lý do phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến khó lường, nên chỉ có cha chủ tế Simon, cha phụ tá An-tôn, thầy phó tế Gia-cô-bê hôn chân Chúa. Quý soeur và quý chức lần lượt bái quỳ trước Thánh Giá Chúa, còn cộng đoàn phụng vụ sẽ bái thờ Thánh Giá khi được rước lên nhà thờ Chính.

Sau phần kính thờ Thánh Giá là phần Rước Lễ với lời kinh Lạy Cha và mọi người cung kính đón Chúa ngự vào lòng mình. Nghi lễ kết thúc với lời nguyện chúc lành sau đó mọi người yên lặng ra về.

Trà Kiệu, 02/4/2021

Photo Thông & Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply