TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Trại huấn luyện Trưởng Hùng Dũng liên xứ Hội An Trà Kiệu

@ Trại huấn luyện Trưởng Hùng Dũng liên xứ Hội An Trà Kiệu

Trà Kiệu – Được sự nâng đỡ của Cha Hạt trưởng Hội An và của Quản xứ Trà Kiệu, quý Cha hữu trách hai liên đoàn Hùng Dũng Hội An Trà Kiệu đã tổ chức trại Huấn luyện trưởng Dùng Dũng liên xứ tại linh địa Trà Kiệu trong hai ngày 8 và 9 tháng 9 năm 73.

Trại trưởng là linh mục Đào Duy Khải với sự phụ tá của linh mục Đỗ Văn Nguyên và thành phần huấn luyện viên gồm có linh mục Trần Văn Trường, tân Giáo đố HD/GP, linh mục Mai Khải Hoàn, ông Bùi Văn Giải, Chủ tịch Hội đồng giáo dân giáo phận, ông Trà Anh Dũng. Về phần Giáo lý các bà phước Mến Thánh Giá Trà Kiệu đã tận tình giúp đỡ.

Trong dịp trại nầy, Cha Đinh Duy Trinh, Giám đốc CGTH/GP cũng đã đến thăm trại và khuyến khích 44 trưởng tham dự trại tích cực hơn trong việc hướng dẫn trẻ. Trại đã bế mạc vào lúc 17giờ ngày 19 tháng 9 trong niềm tin của sứ mệnh.

Btt đp QN & ĐN số 27 và 28 tr. 33-34 1973

Leave a Reply