TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Thơ Vịnh cảnh Trà Kiệu

@ Thơ

Vịnh cảnh Trà Kiệu

(Kỷ niệm cuộc hành hương ngày 29/5/1973)

Địa linh Trà Kiệu,

Anh vinh quang rạng chiếu khắp sơn hà !

“Bửu Châu”, chóp đỉnh nguy nga,

Trời cao như sẵn ngai toà nơi đây !

Một Xứ Đạo, sum vầy, đông đúc,

Được bảo tồn, những lúc gian nan !

Thánh Đường, đồ sộ, vẻ vang,

Trông bề kiến trúc, lại càng nên thơ !

Giả từ Trà Kiệu, còn mơ… !

Lm J.B. Lê Xuân Mầng

cảm đề

Btt đp QN & ĐN số 27 và 28 tr. 42 1973

Leave a Reply