TTTM Trà Kiệu

Bắt đầu công trình chống sạt lỡ Đồi Đức Mẹ Trà Kiệu (Đồi Bửu Châu)

Thứ 2, 12/8/2014, công trình chống sạt lỡ Đồi Đức Mẹ Trà Kiệu (Đồi Bửu Châu) đã bắt đầu.

Theo bản thiết kế của công ty Kiến Gấu Trúc thì kinh phí quá cao ngoài tầm với của Giáo xứ nên không khả thi. Sau khi tham khảo nhiều công trình chống sạt lỡ ở nhiều nơi và được nhiều người tư vấn, Cha Quản xứ đã quyết định làm theo cách của người Nhật đã làm ở Tuần Châu, Quảng Ninh chứ không khoan cọc nhồi như ý định ban đầu. Cách này là kè đá xây taluy, chân móng rộng 1m2, đặt ống thoát nước và đường dẫn thoát nước.

Trên thực tế, đồi Bữu Châu chỉ có một lớp đất phủ trên còn toàn bộ đều là đá trãi dài từ trên xuống tận chân núi chứ không phải do người Chăm đắp như người ta đồn đoán.

Xin mọi người hãy tiếp tục hỗ trợ và giúp lời cầu nguyện để cho công trình chống sạt lỡ hoàn thành trước mùa mưa lũ đang đến rất gần.

 

 

Xin mời xem hình ảnh đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây:

 

Leave a Reply