Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Bổn mạng giáo khóm Bắc & Giảng viên giáo lý: Chân phước Anrê Phú Yên

Trong tâm tình tạ ơn, chiều hôm nay – 25/7/2019, cộng đoàn dân Chúa cùng quây quần nơi đền Mẹ Thạnh Quang và cũng là nơi tôn kính Chân Phước Anrê Phú Yên để cùng với giáo khóm Bắc và anh chị em Giảng viên giáo lý hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Chân Phước Anrê – bổn mạng của giáo khóm Bắc và GVGL. Chủ tế Thánh lễ hôm nay là cha Phaolô Quách Quốc Bình, SDB và cũng là người con của giáo khóm Bắc.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông và cầu nguyện cho giáo khóm Bắc, cũng như anh chị em GVGL.

Trà Kiệu, 25/7/2019

Photo Thông

Leave a Reply