Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Bổn mạng ca đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 01/10/2019

Hơn 2000 năm trôi qua, lịch sử Giáo Hội Công giáo đã có hàng ngàn vị Thánh được tôn phong, nhưng trong đó chỉ có khoảng 36 vị được truy phong danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Và trong số các vị Tiến sĩ này chỉ có vỏn vẹn 4 vị là Thánh nữ, trong đó có Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được mừng kính hôm nay – 01/10.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Antôn – tân phụ tá đã chia sẻ tâm niệm sống nổi tiếng của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đó là: “Hãy làm những việc tầm thường bằng một tình yêu phi thường”. Mừng kính Thánh nữ hôm nay, xin cho mỗi người biết noi gương ngài để có một tâm hồn đơn sơ, trong trắng biết yêu mến Chúa và yêu mến mọi người. Cách đặc biệt, xin hiệp ý cầu nguyện cho ca đoàn Têrêsa biết noi gương Thánh quan thầy sống đơn sơ phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân.

Trong bài giảng của mình, cha Antôn chia sẻ: ngày 19-10-1997, trong Thánh Lễ trọng cử hành tại công trường Thánh Phêrô ở Roma, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã long trọng tôn vinh Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là Tiến Sĩ Hội Thánh. Để được phong bậc Tiến sĩ ắt hẳn phải là người có trình độ uyên thâm với những bài giảng thuyết, các pho sách, các tài liệu thư từ chứa đựng những tư tưởng thần học…nhưng với Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu thì khác, ngài chỉ có một tình yêu đơn sơ, khiêm nhường để khám phá dung mạo của Thiên Chúa qua tha nhân. Mừng lễ ngài hôm nay, mỗi người chúng ta đã sống theo gương Thánh nữ và theo tinh thần của bài Phúc Âm (Mt 18,1-4) hôm nay chưa? Xin Chúa cho mỗi người có được tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn để cuộc đời luôn hướng đến Chúa và tha nhân.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Antôn lần nữa chúc mừng đến những chị em chọn Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm bổn mạng, đặc biệt là các em trong ca đoàn Têrêsa. Được biết: sau Thánh lễ ngài cũng có chút quà nhỏ tặng đến chị Ca trưởng và các em ca viên để động viên, khuyến khích tinh thần phục vụ nhưng không của cả ca đoàn.

Xin Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu thương giữ gìn và hướng dẫn để các em ca viên biết gìn giữ tâm hồn mình cách trong trắng và sống đơn sơ trong tình thân với Chúa, với bạn bè, anh chị em xung quanh, hầu qua tấm gương phục vụ của mình, mọi người nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau hơn. Amen.

Trà Kiệu, 01/10/2019

Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply