Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 29/9 – 06/10/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                    

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 29/9 – Chúa Nhật, 06/10 /2019)

I. PHỤNG VỤ:

1. Sáng hôm nay, Chúa Nhật 29/9/2019, Thánh lễ bổn mạng của Đội Kèn Tây và Ban Trật Tự giáo xứ (Thiên thần Micae). Trong tinh thần hiệp thông xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện.

2. Trong tuần này, chiều thứ Hai, lễ Thánh Giêrônimô, bổn mạng của Ban Đọc Sách. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện.

3. Trong tuần này, chiều thứ Ba, 01/10/2019, lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng của ca đoàn thiếu nhi giáo xứ. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện.

4. Trong tuần này, sáng thứ Tư, 02/10/2019, lễ Thiên thần hộ thủ, bổn mạng của mỗi người cũng là lễ bổn mạng nhóm Nhà Chúa. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện.

5. Trong tuần này, thứ Năm đầu tháng, có lễ chiều tại Phú Nham.

6. Chúa nhật tuần tới, ngày 06/10/2019, Lễ Mẹ Mân Côi, Bồn mạng giáo họ La Tháp. Thánh lễ lúc 10 giờ. Trong tinh thần hiệp thông, xin anh chị em cầu nguyện.

II. SINH HOẠT:

1. Những ai đã xin lễ Hội hữu Phao lô Châu xin gặp chị Phương, thư ký hội đồng mục vụ để nhận.

  • Một gia đình, xin cho Phêrô Hồ Mức và Matta Đặng Thị Lành.
  • Anna Phạm Thị Nở, xin cho bấy nhiêu linh hồn và như ý.
  • Maria Phan Thị Giao, xin cho Anê Huỳnh Thị Nhung.
  • Anna Nguyễn Thị Dung, xin cho linh hồn Giuse, Madalena, Anna và F.Xavier

2. Kể từ hôm nay, trong các Thánh lễ nhất Chúa Nhật, những hàng ghế đầu xin nhường cho các em giáo lý lớp tuyên xưng đức tin.

3. Xin nhắc lại, những em nào đã đậu Đại học chính quy năm nay, 2019, xin gửi giấy thông báo cũng như giấy nhập học cho Thầy Long, trưởng ban giáo viên Công Giáo của giáo xứ để lập danh sách khuyến học.

4. Đóng góp công trình Nhà nguyện Thánh Thể, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Gia đình anh Thiện – Tòa/giáo khóm Tây: Hai triệu đồng (02.000.000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 28 tháng 9 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply