Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 13 – 20/10/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                    

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 13/10 Chúa Nhật, 20/10/2019)

I. PHỤNG VỤ:

1. Trong tuần này, 17g30, ngày thứ Năm, ngày 17/10/2019 có lễ tại giáo họ Lộc Đông.

2. Trong tuần này, thứ Sáu, ngày 18/10/2019, lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, bậc lễ kính. Anh chị em nhớ giữ lễ.

II. SINH HOẠT:

1. Xin các bậc phụ huynh lo liệu cho con cái dậy sớm, kịp ăn uống để đi học giáo lý. Tránh tình trạng các em sau giờ giáo lý ra các quán xá ăn uống ảnh hưởng đến giờ lễ.

2. Việc đi lễ, anh chị em đến nhà thờ vì lòng yêu mến Chúa, xin anh chị em tránh tình trạng ở ngoài vừa không được ơn ích gì còn thêm tội bỏ lễ và gây gương mù gương xấu.

3. Hiện tại, Ban trật tự giáo xứ chưa ổn định trở lại nên lễ nhì và lễ ba, anh chị em tự ý thức để xe cộ của mình ngăn nắp đảm bảo cho việc để, lấy xe thuận tiện và mỹ quan hơn.

4. Việc xin lễ anh chị em cố gắng hết sức xin trước một tuần và ghi bỏ vào thùng trước thứ Sáu để tiện cho quý Cha tổng kết ý lễ.

5. Hiện tại tình trạng rác thải không có xe thu gom, mỗi nhà mỗi người tự ý thức phân loại rác và có thể xử lý bằng việc đốt hoặc ủ phân, tránh tình trạng thải rác tùy tiện ra đường hoặc sông suối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

Trà Kiệu, ngày 05 tháng 10 năm 2019

Cha Quản Xứ     

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply