TTTM Trà Kiệu

Hình ảnh Bổn Mạng Giáo Khóm Đông: Lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương 2014

 Ngày 22/6, Lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương bổn mạng của Giáo Khóm Đông, dưới đây là một số hình ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình cỡ lớn và đầy đủ tại đây:

 

Leave a Reply