TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Hàng giáo sĩ Giáo Phận tham dự cuộc tĩnh tâm chung tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu 1973

@ Hàng giáo sĩ Giáo Phận tham dự cuộc tĩnh tâm chung tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu Nhân dịp Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu tổ chức tuần Tam Nhật kính Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu vào các ngày 29,30 và 31/5/73, hàng Giáo sĩ Giáo Phận đã chọn ngày 29/5/73 […]