TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Hàng giáo sĩ Giáo Phận tham dự cuộc tĩnh tâm chung tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu 1973

@ Hàng giáo sĩ Giáo Phận tham dự cuộc tĩnh tâm chung tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu

Nhân dịp Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu tổ chức tuần Tam Nhật kính Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu vào các ngày 29,30 và 31/5/73, hàng Giáo sĩ Giáo Phận đã chọn ngày 29/5/73 để cùng tĩnh tâm chung tại Trung Tâm Thánh Mẫu, thay vì tĩnh tâm riêng từng Giáo hạt như thông lệ hàng tháng.

Từ 9 giờ sáng, quý Cha đã có mặt đông đủ tại Trung Tâm. Đức Cha Giáo Phận đã đến chủ toạ cuộc tĩnh tâm, dâng thánh lễ đồng tế tại đài Đức Mẹ (hòn Bửu Châu). Buổi trưa, Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện và quý Cha đã dùng cơm chung tại nhà xứ Trà Kiệu, với sự hiện diện của Trung Tướng Nô Quang Trường Tư Lệnh Quân Đoàn I và Quân Khu I, Đại Tá Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Nam, và một số các vị sĩ quan tuỳ tùng. Cuộc tĩnh tâm kéo dài đến chiều mới kết thúc.

Cũng trong dịp Tam Nhật, Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu đã tổ chức một cuộc trước Đức Mẹ trọng thể từ Nhà Thờ Giáo Xứ Trà Kiệu đến đền Đức Mẹ ở hòn Bửu Châu. Cha Tổng Đại Diện đã chủ sự cuộc rước, giảng và dâng thánh lễ tại lễ đài. Về thành phần giáo hữu tham dự, ngoài giáo hữ giáo xứ Trà Kiệu, còn có một số giáo hữu thuộc các giáo xứ đã tự túc về dự tuần Tam Nhật.

Btt đp QN & ĐN số 27 và 28 tr. 21-22 1973

Leave a Reply