TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Khoá hội thảo của các hội đồng giáo xứ thuộc Giáo hạt Hội An

@ Khoá hội thảo của các hội đồng giáo xứ thuộc Giáo hạt Hội An

Một khoá hội thảo lấy tên là “QUYẾT TÂM I” dành cho các viên chức các Hội Đồng Giáo xứ thuộc Giáo hạt Hội An đã do Cha Quản hạt Trương Đắc Cần tổ chức từ ngày 19 đến hết ngày 20/5/73 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Có tất cả 40 viên chức thuộc các Hội đồng Giáo xứ trong Giáo Hạt đã tham dự khoá hội thảo này. Các hội thảo viên đã nghe thuyết trình và thảo luận về các đề tài liên quan đến nhiệm vụ của Hội Đồng Giáo xứ, phương pháp truyền giáo, tổ chức Công Giáo Tiến Hành, cùng bổn phận của người công dân Công Giáo. Đức Giám Mục Giáo Phận đã đến dự lễ bế mạc của khoá hội thảo này.

Btt đp QN & ĐN số 27 và 28 tr. 23-24 1973

Leave a Reply