Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Chúa nhật II Phục Sinh, bổn mạng hội đoàn Lòng Chúa Thương Xót, 16/4/2023

Sáng sớm hôm nay – Chúa Nhật II Phục Sinh, đông đảo cộng đoàn dân Chúa xứ Trà cùng quây quần bên cha chủ tế Simon để hiệp dâng Thánh Lễ kính trọng thể Lòng Chúa Thương Xót, và cũng là bổn mạng của hội đoàn Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, cha Simon mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy vui mừng lên vì Chúa đã Phục Sinh khải hoàn và trong ngày này, hãy cảm nhận Lòng Chúa Thương Xót để sống đức tin Chúa trao và trở nên dấu chỉ Bình An cho tha nhân.

Trong bài giảng của mình, cha Simon đã dùng hình ảnh đàn gà con hoảng sợ, tan tác khi bị đại bàng tấn công để diễn tả kinh nghiệm khủng hoảng, sợ hãi của các Tông Đồ khi Chúa Giê-su bị bắt và chết trên thập giá. Thế nhưng, sự sợ hãi đó đã được khỏa lấp khi Chúa Giê-su hiện ra cùng với các ngài. Ngài đã quy tụ các ông và giúp cho các ông lấy lại sự can đảm trong đức tin, để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất. Hôm nay, chúng ta tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót là để mỗi người nhận ra Tình Thương của Chúa Ki-tô Phục Sinh đã dành cho Giáo Hội. Chúa quy tụ chúng ta trong một gia đình Giáo Hội nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa và bằng chính Thánh Thể Ngài. Vậy mỗi người hãy biết yêu mến Thánh Thể Chúa, biết gắn bó mình với cộng đoàn giáo xứ hầu xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn tràn đầy Lòng Thương Xót Chúa để nâng đỡ nhau trong đời sống thường ngày và đời sống đức tin. Qua đó, người khác có thể gặp được Chúa Phục Sinh đang hiện diện giữa mỗi người chúng ta.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông:

Trà Kiệu, 16/4/2023

Photo Thông

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply