TTTM Trà Kiệu

Hình Ảnh Thánh Lễ Minh Niên Mồng Một Tết Ất Mùi 2015

Sáng Mồng Một Tết, cộng đoàn Giáo xứ Trà Kiệu đã tề tựu đông đảo trong ngôi thánh đường để cùng nhau mừng tuổi Chúa, tuổi quý cha, quý thầy, quý sơ, quý chức và toàn thể bà con giáo dân. Sau Thánh Lễ, Cha Quản xứ tổ chức bốc thăm quà lộc xuân may mắn đầu năm, dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có cả 100 hình ảnh dung lượng lớn và đầy đủ tại đây: 

Leave a Reply