Chia Sẻ Tin Tức TTTM Trà Kiệu

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ: TẠ ƠN KỶ NIỆM 135 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI TRÀ KIỆU & CẦU CHO ĐẠI DỊCH SỚM CHẤM DỨT.

CHƯƠNG TRÌNH

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ:

TẠ ƠN KỶ NIỆM 135 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI TRÀ KIỆU

 & CẦU CHO ĐẠI DỊCH SỚM CHẤM DỨT

19g30 hằng ngày, thứ Tư, ngày 02/9 – thứ Năm, ngày 10/9/2020

I. CHẦU THÁNH THỂ (Ngày khai mạc và bế mạc)

Thứ Tư, ngày 02/09 và thứ Năm, ngày 10/9/2020

 1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần
 2. Kinh Tin, Cậy, Mến
 3. Chủ Sự Đặt Mình Thánh, Hát Thờ Lạy
 4. Đọc Lời Chúa – Suy Niệm
 5. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu
 6. Kinh Cầu Cho Dịch Bệnh Sớm Chấm Dứt
 7. Hát: Này Con Là Đá – Lời Nguyện
 8. Hát: Đây Nhiệm Tích – Lời Nguyện
 9. Phép Lành Thánh Thể
 10. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
 11. Hát Về Mẹ Trà Kiệu
 12. Cám Ơn, Trông Cậy

II. KINH NGUYỆN (các ngày trong tuần)

Thứ Năm, ngày 03/9 – thứ Tư, ngày 09/9/2020

 1. Hát Kinh Chúa Thánh Thần
 2. Kinh Tin, Cậy, Mến
 3. Kinh Tin Kính
 4. Lần Chuỗi Mân Côi (có suy niệm)
 5. Lược Sử Đức Mẹ Trà Kiệu
 6. Kinh Đức Mẹ Trà Kiệu
 7. Kinh Cầu Cho Dịch Bệnh Sớm Chấm Dứt
 8. Phép Lành Kết Thúc
 9. Cám Ơn, Trông Cậy

Trà Kiệu, ngày 29/8/2020

Linh Mục Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply