Trà Kiệu Bốn Phương

Con Mẹ Trà Kiệu – tiếng gọi nhau (thơ)

joomplu:526

Con Mẹ Trà Kiệu – tiếng gọi nhau

            Tâm tình gọi nhau, những người con cái Mẹ Trà Kiệu tha hương, ngày truyền thống, 10 và 11 tháng 9 năm 2013

 

Đời người có tổ có tông

Có quê bé nhỏ ấm nồng giấc nôi

            Trà Kiệu ơi, nhớ lắm rồi!

Bao năm xa cách, chia phôi những sầu.

            Nhớ quê ta thức canh thâu

Nhớ Mẹ kính mến, nhiệm mầu thưở xưa.

            Lũy tre bát ngát, hàng dừa

Bửu Châu gió mát, kinh trưa dặt dìu

            Me tây cổ thụ mến yêu

Qua bao thế hệ, sớm chiều sắc son

            Tụng ca danh Mẹ mãi còn

Ngàn trùng xa nhớ, đoàn con vọng về

            Trước kính Mẹ, sau thăm quê

Mồng mười, mười một đề huề cố hương

            Ngày hội truyền thống lên đường

Hạnh ngộ đất Mẹ tha hương chẳng còn.

 

*          *          *

   Bên Mẹ đắm mình, con chợp mắt

   Thư thái trong hồn tiếng tạ ơn

            Rồi mai con lại phong trần

Là con cái Mẹ, “xin vâng” học đòi

   Nước Trời dõi mắt, đường hạnh phúc

   Danh Mẹ Trà Kiệu mãi cao rao

            Trần gian ly khách nghẹn ngào

Thiên Đàng vinh phúc mai sau đón mời.

 

Khuya 12/8/2013

Trương Văn Thơm

Leave a Reply