TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Đức Cha Quy Nhơn viếng Đền Đức Mẹ Trà Kiệu 1958

 

Đức Cha Quy Nhơn viếng Đền Đức Mẹ Trà Kiệu

Trên đường ra Đà Nẵng, chiều ngày 29/5/58, Đức Cha cùng đoàn tuỳ tùng đã ghé viếng Đền Đức Mẹ Trà Kiệu, làm trên Hòn Trọc. Thấy phong cảnh hùng vĩ thanh tú: một hòn non nổi bật giữa một rừng tre rậm rạp, bên một dòng sông xanh trong hoà với một sự kiện lịch sử sáng lạng về sự hiển hiện và phụ trợ của Đức Mẹ, Ngài đã nẩy ra ý định kết thúc năm Thánh Mẫu tại đây và xúc tiến việc kiến thiết một đền thờ kiểu đông phương (có thể là kiểu chàm) thay thế cho ngôi đền thờ cũ đã bị thời gian làm hư hại rất nhiều. Hy vọng, rồi đây, Trà Kiệu sẽ trở nên một nơi hành hương góp phần với La Vang và La Mã.

Btt đp QN & ĐN số 5 tr. 20, 1958

Leave a Reply