TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Công Giáo Tiến Hành Trà Kiệu

@ Công Giáo Tiến Hành Trà Kiệu

Bản phúc trình do ông Giuse Cao Đức Phong chủ tịch, thay mặt BCH xứ gửi đến có kèm ấn ký của Cha chính xứ.

– Có BCH: 6 vị, chủ tịch, thư ký, thủ quỷ, trưởng ban giao tế, tuyên huấn, thông tin, xã hội.

– HHTM có giới lão thành (267 người), giới lão bà (322 người), đoàn Trung niên 116 đoàn viên, đoàn Trung nữ 257 đoàn viên. Mỗi giới đều có ban trị sự và chia toán đội trưởng đường hoàng.

– Hùng Dũng 115 em nam, 112 em nữ.

– Legio Mariae có 6 presidia 75 hội viên hoạt động.

Nói được, toàn thể giáo hữu Trà Kiệu đều được kêu gọi tham gia vào các hội đoàn.

Btt đp QN & ĐN số đặc biệt 10,11,12 tr. 21, 1965-1966

Leave a Reply