TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Tin Trà Kiệu: Trại Huấn luyện Hùng Tâm Dũng chí cấp Địa sở

@ Tin Trà Kiệu: Trại Huấn luyện Hùng Tâm Dũng chí cấp Địa sở

Để giúp cho các Trưởng Hùng Tâm Dũng Chí trong Địa sở có đủ khả năng điều khiển, linh mục Đinh Mạnh Phú, tuyên uý Hùng Tâm Dũng Chí Địa sở Trà Kiệu (Quảng Nam) đã mở một Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng từ chiều 21/6 đến chiều 24/6 tại khuôn viên thánh Đường Xứ, một khuôn viên rộng rải cây cối to lớn im mát rất thích nghi cho việc cắm trại.

Có 39 Trưởng tham dự (25 nam, 14 nữ). Thầy Nguyễn Tiến Toàn (Đại chủng viện Xuân Bích Huế) làm Trại Trưởng với một số Huynh Trưởng Hướng Đạo Công Giáo từ Đà Nẵng (cách 40 km) vào làm huấn luyện viên. Kết quả rất khả quan.

Được biết ngày 24/6/66 Văn phòng Tuyên uý CGTH địa sở Trà Xuân cũng đã tổ chức một trại dành cho các Huynh Trưởng thuộc xứ Xuân Thạnh (liên đoàn Thánh Tâm mới thành lập).

Cũng tại Trà Xuân (Trà Kiệu và Xuân Thạnh), Văn phòng T.U. CGTH Xứ đã tổ chức tuần cửu nhật để cầu nguyện nhân dịp lễ bổn mạng Cha xứ, Đức Cha Địa Phận và mừng kỷ niệm đăng quang Đức Thánh Cha.

Ngày 19/6/66, 126 em thuộc địa sở Trà Xuân đã được phước xưng tội trước lễ lần đầu.

Btt đp QN & ĐN số 13,14 tr. 26, 1966

Leave a Reply