TTTM Trà Kiệu

Dâng Cúng Sửa Chân Đền Mẹ Trà Kiệu Từ Tết Giáp Ngọ đến 23-03-2014

Cập nhật tháng 10/2014: Xin mời xem danh sách bên dưới tính đến thời điểm thay đổi cha Quản xứ.

 

BBT vừa nhận được danh sách quý vị ân nhân đã rộng tay giúp đỡ cho việc tu sửa chân đền Đức Mẹ Trà Kiệu từ Cha Quản Xứ TTTM Trà Kiệu. Danh sách này cũng đã được công bố trong các Thánh Lễ Chủ Nhật, 23/3/2014. Chúng ta rất vui mừng trước những tấm lòng hiếu thảo và rộng rãi dành cho Đức Mẹ Trà Kiệu của quý vị ân nhân đã dâng cúng và rất mong sẽ còn nhận được nhiều tấm lòng khác nữa. Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới.

–>Thánh Đường Đức Mẹ Trà Kiệu bị sạt lở nghiêm trọng

–>Thư Góp Ý Trùng Tu Đồi Đức Mẹ Trà Kiệu (Đồi Bửu Châu)

{google_docs}https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AoAQ3NS-1885dEtqRGV3a2N2V3ZVWlZtYUVUX2pHR3c&output=html|width:550|height:800|border:1|border_style:solid|border_color:#000000{/google_docs}

 

 

 

DÂNG CÚNG TU SỬA ĐỀN MẸ TRÀ KIỆU 2014

 

***

 

Tên

Tiền VN

Ngoại Tệ

Ngày nhận

1. Đại gia đình cô Mừng

10.300.000

 

06/03/14

2. Ông Trương Phúc Danh

 

500 USD

07/03/14

3. Hoàng Lễ

 

500 USD

28/02/14

4. A. Sửu

 

500 USD

24/02/14

5. 1 Gia đình Giáo xứ Thanh Đức

2.200.000

 

16/02/14

6. A. Trí( Con bà Thái)

 

500 USD

Sau tết

7. Chị Bà Trọng 2 lần

 

600 USD

15/02 và 15/03

8. 1 người dấu tên

1.300.000

 

05/01/14

9. 1 người dấu tên

4.000.000

 

 

10. 1 người dấu tên

5.000.000

 

 

11. Chị Kim/ Úc

 

500 Đô Úc

21/01/14

12. Rễ ông Nhãn

 

200 USD

Sau tết

13. 1 thân hữu của A. Sửu

 

200 USD

14. Chị của Huyền

50.000.000

 

15. Bà Tân Long

40.000.000

 

Trước tết

16. Thủy-Mỹ

 

2 chỉ vàng

01/03/14

17. Cô Thy

 

2000 USD

15/03/14

18. 2 người qua A. Sửu

 

150 USD

15/03/14

19. Bà Nhất Phaolo chuyển

 

300 USD

16/03/14

20. 1 người bỏ thùng xin lễ

500.000

 

21. Minh Hiếu/ Nam phước

200.000

 

1703/14

22. Bà Nhất Phaolo chuyển

 

300 USD

17/03/14

23. Ch. Triều Cúc/ Tùng Sơn

 

200 USD

19/03/14

24. Cô Bốn

 

100 USD

25. Bình-Vy-Minh-Hóa-Nhĩ

5.000.000

 

23/03/14

26. 3 Việt Kiều hành hương

500.000

200 USD

23/03/14

27. Ông bà Nguyễn Định/ Tùng Sơn

 

200 USD

28. A. Sữu chuyển (B.Vương)

 

50 USD

25/03/14

29. Cô Hường (Hòa/ SG)

1.000.000

 

26/03/14

30. Đội Kèn

5.000.000

 

31. Chị Kim/ Úc

26.740.000

 

27/03/14

32. 1 người bỏ thùng

2.000.000

 

29/03/14

33. Chị Ánh (Triệu)

 

2 chỉ vàng

34. Hữu Ánh (qua A.Sửu)

 

100 USD

35. Trần Kim Anh( qua A.Sửu)

 

500 USD

36. 1 Gia đình TK

500.000

 

37. Từ A.Sửu (Năm.Liên.Dao…)

 

600 USD

04/04/14

38. Cô Nga (qua chị Th.Tùng)

 

200 USD

39. B.Luyến

4.000.000

 

40. 1 người (qua Cha Bình)

5.000.000

 

06/04/14

41. Bà Cố Lựu

2.000.000

 

42. Bà Nhất phaolo chuyển

 

300 USD

07/04/14

43. Các Chị Yến-Loan

 

1.100 USD

10/04/14

44. A. Thiên

1.000.000

 

45. Chị Kim(Úc)

9.825.000

 

11/04/14

46. 1 cặp V/C phái Bắc bỏ vào thùng

2.000.000

 

47. 1 người TK dấu tên

1.000.000

 

48. V/C Đức –Tâm

1.00.000

 

12/04/14

49. Ông Mười Cứ

5.000.000

 

50. Gia Đình Anh Phong/ Bắc

4.000.000

 

51. 1 người dấu tên

1.000.000

 

52. Ông Bà Tuấn – Lạc

2.000.000

 

15/04/14

53. Đức –Hằng

1.430.000

 

54. 1 người TK ở xa

2.000.000

 

19/04/14

55. Đội Kèn

2.000.000

 

22/04/14

56. Ông Sanh Lưu (Hoa Kỳ)

500.000

 

57. Chị Thúy (Kim Châu/ ĐN)

2.000.000

 

19/04/14

58. Gia Đình Ông Sa/ HK

 

200 USD

59. 1 Gia Đình Lộc Đông

1.000.000

 

03/05/14

60. 1 người Lộc Đông

1.000.000

 

61. Sương ( Con A. Khải)

500.000

 

13/05/14

62. Phạm Thị Trĩ (USA)

 

200 USD

23/05/14

63. 1 người TK bỏ thùng

 

1 chỉ vàng

24/05/14

64. 1 người SG

1.000.000

 

65. Gia Đình Ông Đoàn Phước Huề

 

1.200 USD

66. Đinh Văn Hoàng

 

100 USD

25/05/14

67. Cha Hội( Qua bà Nhất Phaolo)

 

1.000 USD

68. A. Nam/ Hội AN

1.000.000

 

26/05/14

69. Cô Lục/ SG

2.000.000

 

27/05/14

70. Dung- Khánh

3.000.000

 

28/05/14

71. Bà Long (Bàu Cá)

7.000.000

 

29/05/14

72. 1 người dấu tên

1.000.000

 

31/05/14

73. Chị Lan (BMT)

5.000.000

 

74. Hùng-Vân/ SG

5.000.000

 

07/06/14

75. Cường-Tuyết/ Bắc

2.000.000

 

07/06/14

76. Cháu chị Nga/ Tân Lân

1.000.000

 

77. 1 người bỏ thùng

1.000.000

 

78. 1 người bạn của chị Thu( Thái)

7.000.000

 

09/06/14

79. Chị Ty( Hoàng-Tý)

2.000.000

 

10/06/14

80. Ông Yên/ HK

 

300 USD

11/06/14

81. Chị Phượng (Cương/ Tây)

1.000.000

 

13/06/14

82. Linh Bảo

2.000.000

 

15/06/14

83. Chị Thủy ( Ông Bưởu)

 

300 USD

19/06/14

84. 1 gia đình / Bắc

500.000

 

22/06/14

85. 1 người qua em Liêm

 

150 Đô Canada

86. 1 người qua Chị Duyên giáo viên

 

500 USD

26/06/14

87. Bà Thị

3.000.000

 

27/06/14

88. 1 người / Bắc

700.000

 

05/07/14

89. Ba mẹ Anh Chánh Tâm

 

500 USD

14/07/14

90. B. Phiên

3.000.000

 

15/07/14

91. Ông Tứ (ba anh Lưu Văn Thiện)

 

1.000 USD

92. GL vào đời 2012-2013

400.000

 

16/07/14

93. Khải Lệ

 

100 USD

23/17/14

94. Đức Hằng

2.000.000

 

95. Tuấn Anh (HK)

10.000.000

 

28/07/14

96. Bà Liễu (Vợ ông Quí)

4.000.000

 

04/08/14

97. Sr. Xuân

1.000.000

 

10/08/14

98. Chị Phương / Tây

100 bao xi măng

Trị giá 5.400.000

10/08/14

99. A. Năm/ Bắc

72 khối cát

 

100. Chị Thủy(Con bà Long/Bàu cá)

5.000.000

 

16/08/14

101. 1 khách hh. Bỏ thùng NT núi

20.000.000

 

102. Chị Triệu

1.000.000

 

19/08/14

103. Chị Thanh ( con ông Nhãn/HK)

 

500 USD

20/08/14

104. Chị Huệ Dũng

5.000.000

 

22/08/14

105. Chị Huệ (Huy) chuyển

 

200 USD

27/08/14

106. Ông Lê Xuân Thanh/ HK

 

2.000 USD

04/09/14

107. Ông Đoan Thanh/ HK

 

1.000 USD

108. Xuân Huệ/ SG

3.000.000

 

02/09/14

109. Khang (Tuấn –Lạc)

 

100 UERO

110. Chị Huyền/ HK(Cháu bà Nhàn)

5.000.000

 

08/09/14

111. Con trai Bà Trọng(ở SG)

6.000.000

 

17/09/14

 

Tổng Thu                                              316.095.000 VN         18.200 USD

                                                                                                   500 AUD

                                                                                                   150 CAD

                                                                                                   100 EURO

                                                                                                   05 chỉ vàng

 

Tổng chi đến ngày 26/09/2014: Theo tờ đính kèm trang 4: 94.000.000 VN

 

Hiện còn lại: 222.095.000 VN

Leave a Reply