Tin Tức TTTM Trà Kiệu

ĐC Giuse Châu Ngọc Tri Dâng Thánh Lễ Trên Đồi Bửu Châu 12/01/2018

Chia sẻ của ca viên Truyền Tin: Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri là người đã thành lập ra Ca đoàn Truyền Tin Giáo xứ TTTM Trà Kiệu năm 2003 và là Ca Trưởng tiên khởi của ca đoàn này.

Hôm nay, 12/01/2018, Đức Cha Về Thăm và Dâng Thánh lễ tại TTTM Trà Kiệu.

Đức Cha rất vui Khi thấy tinh thần và giọng hát của ca viên vẫn còn phông độ như ngày nào và đã hát rất tốt trong Thánh lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng hôm 11/01/2018.

Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con sức khỏe và giọng hát để chúng con ca tụng Chúa mỗi ngày. Chúng con cám ơn Đức Cha đã thành lập Ca đoàn Truyền Tin và luôn đồng hành với chúng con trong kinh nguyện mỗi ngày .

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Cha Sức khỏe và ơn Khôn ngoan để Đức Cha hoàn thành tốt sứ vụ mà Chúa đã giao.

Leave a Reply